Technologia High Flow

Klingenburg UV HIGH FLOW to urządzenia zaprojektowane z myślą o instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych o wysokich wartościach przepływu powietrza. Są to urządzenia przeznaczone do montażu w kanałach wentylacyjnych bądź w sekcjach central klimatyzacyjnych.