notice baner CZ

01 home
02 high flow
03 industrial

Čistý vzduch je nepostradatelný pro život každého organismu na zemi. Průměrně, dospělý člověk během jedne minuty vdechuje a vydechuje cca 10 litrů vzduchu. S přihlédnutím ke skutečnosti, žev posledních letech stále více a více času trávíme uvnitř místností (dům, škola, práce, kino, obchodní centrum atp.), vhodná kvalita vzduchu do nich dodávaného je jedním z hlavních činitelů ovlivňujících naše zdraví. 

Pracoviště takové jako zdravotnické pracoviště, obchodní centra, tiskárny, archivy, muzea, kanceláře typu open space by měly zejménazajišťovat zaměstnancům výsokou čistotu vnitřního vzduchu.

Vhodná kvalita vzduchu má také vliv ná produkty vyráběné v mnoha průmyslových odvětvích (potravinářské, kosmetické, farmaceutické). V poslední době stále větší požadavky vzhledem k čistotě vzduchu mají spotřebitelé vůči výrobcům potravin (masový průmysl, pivovarský, výroba mražených potravin, ovocných šťáv, chov zvířat atd.).

Záření UV-C to nejvíce biocidní variace ultrafialového záření. Když použíjete vhodnou dávku v určené době na jednotku objemu vzduchu nebo plochy, budete schopní eliminovat 99,99% nežádaných mikroorganismů z okolí.

To nejstarší a do té doby nejčastěji využívaná fyzická dezinfekční metoda ve světě, týká se to zejména farmaceutického a biotechnologického průmyslu, kde, jak je známo, požadavky vzhledem k mikrobiologické čistotě jsou zvláštně přísné.

I přes své biocidní vlastnosti záření UV-C, jestli je používané s náležitou opatrností a ve vhodné kvalitě zařízení, je metodou velmi bezpečnou. Dezinfekce pomocípaprsků UV-C může být prováděna 7 dnů v týdnu a 24h denně. Na rozdíl od chemických prostředků záření UV-C nemá negativní vliv na životní prostředí.

PolishPLRussianRUEnglish (UK)CzechCzechRepublic